ŠumavaInfo.cz

Květena Šumavy a Pošumaví

 
Hořec panonský, lokalita: Kvilda. Foto: Radek David, 1.8.2015
Hořec panonský. Foto: Radek David

Květena (botanika) Šumavy a Pošumaví je téma, které by zaplnilo samostatnou webovou stránku. Protože nejsme specializovaný web,  zpracováváme pro vás alespoň ty nejdůležitější a nejzajímavější informace ze světa rostlin, zpestřené mnoha fotografiemi. Stránka, zvláště pak náš Atlas šumavských rostlin, je ideálním průvodcem pro většinu návštěvníků, zejména milovníků rozkvetlé Šumavy.

Lilie zlatohlavá (též: zlatohlávek). Foto: Radek DavidBohatost zdejších biotopů poskytuje pro rozvoj šumavské květeny, kterou v současné době tvoří přes 1500 druhů (taxonů) cévnatých rostlin, příznivé podmínky. Vliv na její rozmanitost mají především:

- geologické podmínky a poloha ve střední 
  Evropě v blízkosti Alp,

- půdní a klimatické podmínky,

- zalednění v poslední době ledové,

- pastevecká, zemědělská a průmyslová činnost   člověka.

Mezi nejvýznamnější biotopy patří rašeliniště, která dělíme na horská vrchovištěslatě (např. v oblasti Kvildských plání) a údolní vrchovištní rašeliništěnivy nebo luhy (např. Mrtvý luh u Volar).

Dalším významným biotopem jsou lesy, z nichž je velká část nepůvodních, tvořena především smrkovými monokulturami. Kyselé doubravy, vyskytující se v nižších polohách, byly přeměněny na pole či louky a ze Šumavy v podstatě zmizely. Z původních horských květnatých bučin zůstaly lokální zbytky (asi nejznámější v komplexu Boubínské hornatiny). Na květnaté bučiny, v nadmořské výšce nad 1000 metrů, navazují chudší kyselé horské bučiny (Milešický prales), v převážné většině přeměněny na již zmíněné smrkové monokultury.

Kakost lesní na Zhůří u Horské Kvildy. Foto: Radek David, 21.6.2015Podél vodních toků se na malých plochách zachovaly podmáčené olšiny, kolem rašelinišť a pramenišť (Šumavské pláně) pak podmáčené smrčiny, pro něž je charakteristické bohaté mechové patro. V kaňonech řek a v oblasti kamenných moří se zachovaly reliktní bory.

Louky a pastviny jsou další z významných šumavských biotopů. Zde již můžeme výrazně pozorovat vliv člověka, jehož činnost způsobila jak výskyt mnohých nových druhů rostlin, tak se na druhé straně stala důvodem velkého ohrožení těchto biotopů.

Vodní druhy rostlin jsou zastoupeny poměrně malým druhovým množstvím, stejně jako skalní květena. Zcela ojedinělé druhy nacházíme v karech (karových stěnách) některých ledovcových jezer. Na území Šumavy a zejména Pošumaví se často setkáváme se společenstvy (synantropní vegetace), jejichž existence je podmíněna činností člověka.

Atlas šumavských rostlin

V našem Atlasu šumavských rostlin jednotlivé druhy rostliny řadíme do sekcí podle biotopů, ve kterých se vyskytují a dále do zvláštních skupin (orchideje, alpští migranti apod.).

Atlas šumavských rostlin 

 

 

 

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví