ŠumavaInfo.cz

Ledovcová jezera na Šumavě a v Bavorském lese

Prášilské jezero, foto: Radek David (26.11.2011)

V dobách posledního zalednění Šumavy (přibližně před 10tisíci lety) bylo na svazích zdejších hor - na hranici tehdější sněžné čáry (asi 1000 m n.m) - 11 ledovců, které pomalými posuvy vyhloubily budoucí dna jezer a vytvořily valy čelních morén. Roztátím ledovců se tyto jímky naplnily vodou a vzniklo původně 10 jezer. Mělké kary dvou z nich se postupně zanášely sedimenty a časem došlo k jejich úplnému zanesení a zrašelinění. Jedno z těchto bývalých jezer se nacházelo těsně u Prášilského jezera – Staré jímky a druhé pak v severním karu bavorského Roklanu.

V současné době má tedy celá oblast Šumavy 8 jezer. Pět z nich se nachází v české části: Černé, Čertovo, Plešné, Laka a Prášilské jezero. Zbývající tři ledovcová jezera leží na území Bavorského lesa – Velké, Malé Javorské a Roklanské jezero.

Díky své unikátnosti jsou šumavská ledovcová jezera předmětem nejen zájmu návštěvníků, ale již téměř 120 let patří mezi objekty vědeckých bádání. První ucelená práce vědců Friče a Vávry pochází z roku 1898 a je věnována Černému a Čertovu jezeru.

Informace z vědeckých výkumů jezer jsou velice cenné. Například podle složení pylu, uchovaného v neporušených vrstvách usazenin (sedimentů) je možné odhadnout přibližný vývoj šumavských lesů, včetně druhového složení dřevin.
V 70. letech 20. století dochází k okyselení jezerních vod vlivem zvýšených koncentrací oxidů dusíku a síry v ovzduší, co má za následek vyhynutí posledních ryb, planktonních korýšů a změnu druhové skladby rostlinných druhů. Podstatným snížením emisí po roce 1990 dochází ke vzrůstu pH ve vodách jezer, co bude mít v budoucnu zřejmě vliv i na obnovu jezerních ekosystémů.


Ledovcová jezera v české části Šumavy 

Fotografie Název Údaje Mapka
 Černé jezero. Foto: Radek David, 21.4.2015  Černé jezero  nadm. výška: 1008 m
 plocha jezera: 18,4 ha
 objem vody: 2,88 mil. m3
 max. hloubka: 40 m
 plocha povodí: 129 ha
 Černé jezero - mapka. Zdroj: Mapy.cz
 Čertovo jezero, foto: Helena Fléglová (5.10.2012)  Čertovo jezero  nadm. výška: 1028 m
 plocha jezera: 10,3 ha
 objem vody: 1,85 mil. m3
 max. hloubka: 36 m
 plocha povodí: 86 ha
 Čertovo jezero - mapka. Zdroj: Mapy.cz
 Jezero Laka, foto: Radek David (28.8.2011)  Jezero Laka  nadm. výška: 1096 m
 plocha jezera: 2,8 ha
 objem vody: 0,04 mil. m3
 max. hloubka: 4 m
 plocha povodí: 135 ha
 Jezero Laka - mapka. Zdroj: Mapy.cz
 Pamětní kámen prince J. Schwarzenberga, foto: Radek David (21.7.2012)  Plešné jezero  nadm. výška: 1090 m
 plocha jezera: 7,5 ha
 objem vody: 0,62 mil. m3
 max. hloubka: 18 m
 plocha povodí: 67 ha
 Plešné jezero - mapka. Zdroj: Mapy.cz
 Prášilské jezero, foto: Helena Fléglová (26.11.2011)  Prášilské jezero  nadm. výška: 1079 m
 plocha jezera: 3,7 ha
 objem vody: 0,27 mil. m3
 max. hloubka: 15 m
 plocha povodí: 52 ha
 Prášilské jezero - mapka. Zdroj: Mapy.cz

Kliknutím na název jezera otevřete jeho samostatnou stránku.


Ledovcová jezera v bavorské části Šumavy

Fotografie Název Údaje Mapka
   Velké Javorské
 jezero

 Arbersee
 nadm. výška: 934 m
 plocha jezera: 7,7 ha
 objem vody: 0,45 mil. m3
 max. hloubka: 16 m
 plocha povodí: 258 ha
 Velké Javorské jezero - mapka. Zdroj: Mapy.cz
   Malé Javorské
 jezero

 Kleiner Arbersee
 nadm. výška: 918 m
 plocha jezera: 9,4 ha
 objem vody: 0,25 mil. m3
 max. hloubka: 9 m
 plocha povodí: 279 ha
 Malé Javorské jezero - mapka. Zdroj: Mapy.cz
 Roklanské jezero s kaplí. Foto: Radek David, 12.5.2014  Roklanské
 jezero

 Rachelsee
 nadm. výška: 1071 m
 plocha jezera: 5,7 ha
 objem vody: 0,18 mil. m3
 max. hloubka: 13 m
 plocha povodí: 58 ha
 Roklanské jezero - mapka. Zdroj: Mapy.cz

Kliknutím na název jezera otevřete jeho samostatnou stránku.

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví