ŠumavaInfo.cz

Černé jezero


Černé jezero - pohled z hráze. Foto: Radek David, 21.4.2015Největší a nejhlubší šumavské jezero má velmi mocnou vrstvu sedimentů – cca 15 metrů, takže jeho původní hloubka byla kolem 55 metrů.

Stejně jako Čertovo jezero bylo i Černé poznamenáno lidskými aktivitami; nejen kutací činností a těžbou, ale také výstavbou hráze a elektrárny, která pak přečerpávala vodu méně kyselou z Úhlavy zpět do jezera (1930 – 1975).
To bylo zřejmě příčinou lepších podmínek pro ryby, které v jezeře přežívaly až do poloviny 70. let minulého století. Byli to siveni (
Salvelinus fontinalis), kteří zde byli poprvé vysazeni v roce 1890 a byli poněkud odolnější k okyselování vody než pstruzi, kteří v jezeře žili předtím.

Černé jezero - pohled zpod jezerní stěny. Foto: Radek David, 21.4.2015V době prvních výzkumů na počátku 20. století se ve volné vodě vyskytovalo poměrně velké množství korýšů, kteří byli základní potravou pro ryby. Nejčetnější byla tehdy hrbatka jezerní (Holopedium gibberum). Tyto organismy se vzrůstajícím okyselováním jezera také vymizely a teprve v roce 1997 se opět ve větším množství objevila perloočka (Ceriodaphnia quadrangula). Zda je tento jev možné považovat za počátek znovuoživení jezer a výsledek zlepšujících se podmínek v jezeře, ukáže budoucnost.

Vegetace jezera byla vždy považována za chudou. Avšak velmi významnou rostlinou, skrytou na dně jezera v hloubce kolem 4 metrů, je šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris), pozůstatek z doby ledové, která se jinak hojně vyskytuje v severských jezerech. V České republice je však v Černém jezeře její jediná lokalita.

 

Zpět na Ledovcová jezera...

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví