ŠumavaInfo.cz

Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Schenkenbergu
Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Na Radosti, po opravě v roce 2015. Foto: Radek David, 24.1.2016Kaple, kapličky, kostelíky i Boží muka vyprávějí své téměř zapomenuté příběhy.Takovým příběhem je historie kaple, stojící v blízkosti Vimperka a připomínající dějiny rodu Steinbrenerů, kteří se zasloužili o rozkvět podnikání ve Vimperku i širém okolí. Knihy, bible, zpěvníky a kalendáře v několika jazycích vycházely ve vimperské tiskárně a dostávaly se do širého světa.

Vraťme se do časů devatenáctého století, kdy Šumava žila svým pomalým a těžkým životem dřevorubců a drobných zemědělců. Do Vimperka přichází mladý chlapec Johann Steinbrener a začíná pracovat v malé knihvazačské dílně. Svojí pílí a vynalézavostí se stal tvůrcem tiskárenského podniku, který zaměstnával dělníky ze širokého okolí a jehož knihy putovaly v mnoha jazycích daleko za naše hranice.

Schenkenberg (Na Radosti) někdy z počátku 20. století, foto: z archivu Monti Mufa, www.lipno-online.czJohann pocházel ze starobylého selského rodu z Vyšovatky – Heiden, jehož kořeny sahají až do patnáctého století. Na svůj původ nikdy nezapomněl a vedle svého hlavního podnikatelského záměru - tiskárny, věnoval svoje úsilí také selskému hospodaření. Koupil dva zanedbané statky Annahof a Drosselhof v Hrabicích a vytvořil z nich vzorová hospodářství podle moderních způsobů. Na jednom z nich nechal dokonce postavit větrnou elektrárnu, která na konci devatenáctého století zásobovala statek stejnosměrným proudem. Ve druhém pak nechal se svou ženou Annou Steinbrenerovou zřídit sirotčinec.

Johann se rád pochlubil svými úspěchy i krásou šumavské krajiny. Tak jednoho dne pozval na návštěvu a projížďku po okolí Vimperku svého známého preláta z Českých Budějovic. Návštěvník byl unesen krásou krajiny a při zastávce na lesní pasece zalité sluncem prohlásil: „Tady bych si uměl docela dobře představit kapli ke chvále Toho, kdo tu všechnu krásu kolem stvořil.“

Celkový pohled na Schenkenberg dnes, v pozadí Světlá hora, foto: Radek David (30.10.2013)Pan Steinbrener nelenil a brzy nato zakoupil pozemek, jehož dosavadním vlastníkem bylo město Vimperk. Nechal v místě postavit kapli zasvěcenou Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na jeho náklady bylo pořízeno veškeré vybavení, jak lavicemi, oltářem, mešním nádobím a předměty, ba i ornáty. V její blízkosti pak zřídil malé stavení, obydlí pro kněze, který měl v kapli denně sloužit mši svatou. Prvním knězem, který byl pověřen tímto úkolem, byl penzionovaný arcikněz Jungbauer. Jeho předešlým působištěm byl nedaleký Nicov a Schenkenberg se stal jeho doživotním působištěm. Do Nicova prý pro něj dojel sám Johann a zastihl jej právě při mši svaté v kostele svatého Martina.

Schenkenberg (Na Radosti) s mariánskou sochou na kašně, foto: Radek David (30.10.2013)Kaple se brzy stala poutním místem a byla navštěvována jak vimperskými a hrabickými občany, tak i poutníky z Kvildy, Nových Hutí, Stachů, Zdíkova a Zdíkovce. Nalezl se i pramen čisté vody, jež uzdravovala zrak. Po smrti pátera Jungbauera nastoupil na jeho místo penzionovaný farář Tuschl. Stejně jako jeho předchůdce denně sloužil mši svatou v schenkenberské kapli, ale časem se jeho působištěm stal také sirotčinec v Hrabicích, kam se časem odstěhoval a do kaple jen docházel. Na obou místech působil až do časů války.

Vnitřek kaple dnes, foto: Radek David (28.10.2011)Teprve později po založení kaple a poutního místa zakoupil Johann další pozemky, založil hospodářství a nechal postavit vilu ve stylu švýcarských alpských domů. Vytvořil pohádkové letní sídlo pro svoji velkou rodinu i místo setkávání s přáteli, umělci i duchovními osobnostmi. Po jeho smrti v roce 1905 v jeho záslužném díle pokračovala dcera Anna Ticková, vdova po předčasně zesnulém staviteli Johannu Tickovi.

Podobně jako její otec vedla dále vzorové hospodářství a udržovala tradici rodinných setkání a pečovala i o poutní tradici kaple. Neblahý čas válečný zasáhl také Schenkenberg a dne 5. září roku 1945 byl statek i přilehlá kaple vyvlastněn státem. Časem zde vzniklo zakázané vojenské pásmo a rozsáhlá kasárna. Místo, které se poněkud paradoxně jmenovalo Na Radosti, se na dlouhou dobu stalo nepřístupným.

Kaple zasvěcená Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu byla postavena po vzoru půdorysů malých románských jednolodních kostelíků. Na východní straně je k základnímu obdélníku přistaven malý chór, který však sloužil jako sakristie. Do té se vstupovalo malými dveřmi po pravé straně oltáře. Stavba je sice provedena v historizujícím slohu, ale je postavena z cihel. Vstupní portálek a okna jsou obloukovitě uzavřena a západní průčelí je zakončeno malou zvonicí. Vnější fasáda je členěna lizénami a obloučkovým vlysem, které potvrzují inspiraci románským slohem.

Kaple v současném stavu, foto: Radek David (30.10.2013)Navštívíte-li dnes místo nedaleko Vimperka s výhledem do Brložského údolí, přivítá Vás pohled na zapomenutou kapli, na níž zanechaly stopy lidská zloba a vandalství. Vytlučená okna, prkna podlahy vytrhaná a poházená v neladu a skladu, spolu s několika polámanými kostelními lavicemi. Oltář, který nese ještě památku na práci zručného řezbáře a malíře, stěny a strop, z nichž odpadává omítka. Jakoby se zde čas zastavil na desítky let a vše usnulo v naději na lepší časy.

Všechna ta spoušť v sobě nese několik informací, které dávají kapli naději do budoucna. Především není ohrožena statika základu kaple. Stěny nejsou zatíženy klenbou, nesou jen váhu krovu. Odpadlý štuk prozrazuje tajemství stavitele, který valenou klenbu vytvořil dřevěnou prkennou konstrukcí a tu pak nechal potáhnout štukem. Klenba je tedy lehká a neporušená. Navíc značně popraskaná stěna za oltářem není nosná a neohrožuje pevnost stavby. Také zařízení kostelíku by zasloužilo opravu a uvedení do původního stavu.

Věřme, že se památky na staré časy nerozpadnou na prach a nevezmou s sebou do věčného zapomenutí příběhy a vzpomínky na lidi, kteří je vytvořili.

Kaple byla péčí vlastníka, Lesů České republiky, opravena! Rekonstrukce probíhala v období září až prosinec 2015.

 

 


Komentáře

Přidat komentář
 • 24. 2. 2015 20:13
  jan
  Oprava Kaple

  Dobrý den díky za pěkný článek,sděluji Vám,že vlastník objektu- LČR přislíbily opravu Kaple již v letošním roce 2015, pokud nebudou mít k projektu podstatné připomínky památkáři
  MUDr Jan Fuchs Vimperk


 • 25. 10. 2015 2:15
  Alena
  Oprava kaple

  Dobrý den,
  s radostí Vám musím oznámit, že ředitel LČR p. Kříha, který mně v loňském roce přislíbil, že kapli Na Radosti nechá opravit, dostál svému slovu a před měsícem oprava kaple začala. Opravena bude do konce tohoto roku, opraven bude i oltář, dveře a vyrobeny nové lavice podle původních. Jediné co bude kapličce chybět je zvon. Ten původní byl odcizen a údajně prodán do starožitnictví, odkud jej měly odkoupit jeptišky z Rakouska. Budu po něm pátrat, ale možná by bylo jistější nechat vyrobit nový. Proto jsem se rozhodla uspořádat ně něj sbírku a proto prosím všechny, kteří si také toto místo zamilovali, aby se připojili. Od příbuzné rodiny Steinbrenerů mám přislíbeno, že až bude kaple hotova, tak přiveze roucho kněze a svíci. Prosím také všechny, kteří mají nějaké historické fotky z tohoto krásného místa a interiéru kaple a vědí více o tomto místě, tak se zastavte Na Radosti, kde mě najdete v domku bývalého kněze. Budu se moc těšit. Alena Maříková


 • 23. 1. 2016 16:28
  Radek David
  Re: Oprava kaple

  Dobrý den, paní Maříková,
  děkuji za informace. Dnes jsme Na Radosti byli a je to nádherná podívaná. Místo dostalo úplně jinou, pozitivní, atmosféru. Určitě Vás v domku navštívíme.

  Srdečně zdraví, Radek David, vydavatel ŠumavaInfo


 • 14. 3. 2016 17:39
  A. a L. Neubauerovi
  Re: Oprava kaple

  Vážená paní Maříková, rádi bychom přispěli na koupení či odlití zvonu, případně dovybavení interiéru kaple. Pokud platí, že Vás najdeme v domku kněze, tak Vás některý víkend navštívíme. Kontakt na nás je neubauer@medima.cz. A. a L. Neubauerovi, Boubská (Strakonice).


 • 8. 4. 2016 13:07
  Markéta Havelková
  Re: Oprava kaple

  Dobrý den, paní Maříková,
  Na Radosti jsem ještě nebyla, ale chystáme se tam, působí to na mě jako úžasné místo a má velmi zajímavou historii, o které by se mělo mluvit a psát. Je možné ještě přispět do sbírky na zvon? Jakým způsobem? Děkuji


 • 17. 9. 2016 9:39
  Frkova Alena
  Oprava kaple

  Dobrý den, paní Marikova. Nedaří se mě nikde najít, zda byla nebo bude kaple na Radosti vysvěcena.. Pokud tuto informaci máte, dejte mě prosím vědět. Moc děkuji Frkova Vimperk


 • 19. 9. 2016 19:10
  Alena Maříková
  Re: Oprava kaple

  Dobrý večer všem,
  nový zvon je již na svém místě, v kapli je krásně opravený oltář i nové lavice, které byly zhotoveny podle původních a to vše díky Lesům ČR, konkrétně pana ředitele Ing. Kříhy, z Lesního závodu Boubín ve Vimperku, který se o vše postaral. Nedávno se zde byl podívat i nový pan farář z Vimperku, který má kapli vysvětit, bohužel termín nevěděl.


 • 18. 10. 2016 17:28
  Alena Maříková
  Re: Oprava kaple

  Dobrý den,
  oznamuji všem příznivcům kaple Na Radosti, že tento pátek 21.10.2016 ve 13.00 hod. bude kapličce Na Radosti slavnostně požehnáno.


Přidat komentář

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

23. 10. Teodor

Zítra: Nina


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví