ŠumavaInfo.cz

Horní Planá - Dobrá VodaHorní Planá, Dobrá Voda - kaple Panny Marie Bolestné, foto: Radek David (29.10.2013)Častokrát se na Šumavě setkáváme s prameny a studánkami se zázračnou vodou, jejíž léčivá a uzdravující moc je nejčastěji spojena s ochranou a požehnáním Panny Marie. Pojďme se tentokrát vypravit do kraje kolem Lipna, do časů, kdy přehradní nádrž ještě nezaplavovala vísky a kostely ležící při mladém toku Vltavy.

Městečko a nyní již město Horní Planá je spojeno se životem Adalberta Stiftera a jeho rozvětvené rodiny. Vyrůstal v této krajině svého dětství a vždy se k němu vracel ve svých literárních dílech, přestože již jako malý chlapec odešel za vzděláním do rakouského Kremmsműnsteru a poté na univerzitu do Vídně. Pohádky a pověsti, které mu vyprávěla jeho babička Uršula Friepesová, a které slýchal také od sousedů a známých, zachytil v řadě svých knih. Mezi ně patří také pověst o kostele a studánce na Dobré Vodě, již zachytil ve své povídce Popsaná jedlička.

Na malém návrší, které se kdysi nazývalo Vítkovou horou – Mons Vitkonis, se nachází menší barokní kostel Panny Marie Sedmibolestné. Podle staré legendy žil v domě, kterému se říkalo „Zum Sommer“ slepý muž. Po tři noci za sebou se mu zdál sen, že má vystoupit na vrchol hory a tam kopat. Ve snu viděl zvláštní trojhranné kameny, pod nimiž vytryskne voda. Když si jí omyje oči, prohlédne.

Pamětní desky na kapli P. Marie Bolestné v Dobré Vodě, foto: Radek David (29.10.2013)Brzy zrána se vypravil s motykou na kopec a po hmatu nalezl trojhranné kameny. Usilovně kopal, až se mu zdálo, že slyší čím dál silnější šumění vody. Ponořil své ruce do pramenité vody a omyl si celý obličej. Když sňal dlaně ze své tváře, uviděl nejprve své ruce, kameny okolo, zelenou trávu, keře jalovce, sluncem zalitou krajinu a také studánku, na jejíž hladině plul obraz. Ke svému překvapení spatřil obraz Sedmibolestné Matky Boží s mrtvým synem na klíně. Kolem hlavy měla lehounkou svatozář a ve svém srdci vetknuto sedmero mečů. Muž se vrhl na trávník a počal se vroucně modlit. Pak vyjmul obraz z vody a opřel jej o jeden z mohutných kamenů. Vrátil se domů a užaslým sousedům vypravoval zázračný příběh svého uzdravení. Mnoho lidí z Horní Plané i z okolí se vzápětí vydalo na vrch, pomodlit se u zázračného obrazu a pramene. Mnohá uzdravení, která se od té doby dála na Dobré Vodě, jak bylo místo již natrvalo lidem pojmenováno, přitahovala stále více poutníků i celých procesí. Sám Stifter o této události praví: „Neví se, kdy se to stalo, ale bylo to velice dávno".

Kaple P. Marie Bolestné na Dobré Vodě u Horní Plané, foto: Radek David (29.10.2013)Tak vznikla první kaplička patrně již v době středověku, první zmínka o ní pochází již z roku 1384. Jiná kronikářská zpráva vypovídá o události z roku 1667, kdy jeden chromý člověk došel u zázračného pramene uzdravení a na jeho popud pak byla postavena další dřevěná kaplička, kterou však smetla prudká bouře v roce 1700. Se svolením arcibiskupské konzistoře ze dne 30. března 1707 byla postavena další dřevěná kaple, dokončená roku 1713, která pojala již na sto padesát poutníků. Zásluhu na dokončení a vybavení kaple měl zejména chvalšinský rodák P. Matthäus Maxmilián Jenne.

Detail náhrobku u kaple, foto: Radek David (29.10.2013)Ani tato dřevěná kaple však nepostačovala návalu poutníků a tak v roce 1777 byla v její blízkosti započata stavba již zděného kostela pro 400 věřících na náklad 8.113 zlatých. Dva roky nato 17. října 1779 byl kostel slavnostně vysvěcen krumlovským prelátem Gfellerem a dřevěná kaple pak zbourána. Nato byl v roce 1787 založen a vysvěcen kolem kaple hřbitov, následně však zrušený roku 1801.

Zděný kostel navrhl v roce 1777 stavitelský mistr Johann Jobst. Předlohou pro stavbu mu byl kostel v blízkém Ondřejově, jeho návrhy však byly realizovány jen částečně. Stavba je jednolodní s protáhlým, elipticky uzavřeným presbytářem, od hlavní lodi odděleným triumfálním obloukem. Na severní straně je k půdorysu přičleněna sakristie. Celý prostor je zaklenut jednoduchou valenou klenbou s výsečemi. V západní části lodi je jednoduchá, dvěma sloupy podepřená kruchta. Nad presbytářem se ze střechy zvedá nižší věž. Vnější i vnitřní stěny jsou členěny pilastry a lizénami. Nad západním průčelím je pak štít zdobený volutami.

Památná alej pod kaplí P. Marie Bolestné, foto: Radek David (29.10.2013)V interiéru kostelíku je umístěn oltář ve stylu rokokovém až klasicistním, tedy nepochybně z konce 18. století. Na něm se nacházela socha Panny Marie, jejíž stáří se dá odhadnout na konec 16. století. Veškerá sochařská výzdoba pocházela z českobudějovické sochařské dílny Leopolda Hubera.

Vzhledem k tomu, že kostelík byl poměrně malý, byl vybaven třemi zvony. První zvon s reliéfem Neposkvrněného početí Panny Marie a s nápisem:

„Ulit Josefem Pernerem v Budějovicích 1778“, vážil 40 kg a byl rekvírován dne 14.listopadu roku 1916. Stejně tak skončil druhý zvon s reliéfem kříže, vážící 28 kg.Ani třetí zvon se nedochoval. Nesl na sobě reliéf Bolestné Matky Boží a sv. Jana Nepomuckého, dále pak nápis: „Ulil Karl Poz v Linci roku 1760“. Vážil 17 kg".

Náhrobky u kaple, foto: Radek David (29.10.2013)Kámen u vnitřní západní stěny kaple v prostoru pod kruchtou nese latinský název:

HICCe qVIesCIt ANTONIVS Kitzhofer LoCI CVrastVS Capllae hVIVs pIVs proMotor AET:77, celý překlad by zněl: „Zde odpočívá Antonín Kitzhofer, místa ochránce, kaple této zbožný pečovatel. Připomíná nám hornoplánského faráře, který se zasloužil o stavbu kaple a který zde byl na své přání pohřben".

Ve dvacátém století celý areál dobré Vody počal pustnout. Teprve v poslední době se zásluhou Hornoplánských obnovuje poutní místo i s pramenem vody, která mu dala své jméno. Hlavní pouť se koná 15. září na svátek Panny Marie Bolestné nebo o neděli následující po 15. září.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

22. 8. Bohuslav

Zítra: Sandra


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví