ŠumavaInfo.cz

Kaple Nejsvětější Trojice na zámku LčoviceKaple Nejsvětější Trojice na zámku ve Lčovicích, foto: Helena Fléglová (18.2.2012)Nedaleko Čkyně v podhůří Šumavy nazývaném také Podlesí můžete na svých toulkách krajem navštívit obec Lčovice, lidově nazývanou také Elčovice. Nově opravenou branou vejdete do zámecké zahrady a před Vámi se jako z pohádky vynoří zámek se dvěma patry zasklených arkád a zlacenými hodinami v průčelí. Skutečně, zámek je uzavřen, neobydlen, málem zapomenut. A přesto nám může vyprávět bohatou historii zámku i malé osmiboké kaple stojící nedaleko v zámeckém parku.

Na místě renesančního a v době baroka a devatenáctého století upravovaného zámku stávala ve středověku tvrz, jejíž kamenné pozůstatky můžeme vidět na západní straně stavby. Majitelé tvrze ovládali ze svého sídla okolní obce a často bývalo panství lčovické spojeno s Česticemi. Do neblahé doby bělohorské tragedie vládli celému panství hlavně rody Přechů z Čestic a Hodějovských z Hodějova. Ti zaujímali protikatolický a protihabsburský postoj, takže museli narychlo opustit svou vlast, aby unikli exekuci, která postihla řadu českých šlechticů. Zkonfiskovaný majetek nečekal dlouho na nového majitele. Stal se jím pan Jindřich Michal Hýzrle z Chodů, o němž již byla řeč ve vyprávění o Česticích. Pan Jindřich byl velkorysým majitelem a nechal upravovat zámek a jeho okolí po italském způsobu. Jeho poslední manželkou se stala paní Eleonora Eliška z Donína a ta svoji péči věnovala nejen zámecké budově, ale také zahradě a ve svém úsilí nepolevila ani po smrti svého manžela.

V době sedmnáctého století se rozšířila móda romantických zahrad. Původní renesanční zahrady dokonale geometricky řešené byly doplňovány umělými jeskyněmi, altánky a kaplemi, někdy záměrně změněnými na malebné ruiny. Tak také v zámecké zahradě lčovické vznikla malá osmiboká kaple, jejímž účelem bylo spíše zdobit zahradu. Zámek měl pro duchovní potřebu svoji zámeckou kapli i se stálým kaplanem, který v ní sloužil mše svaté.

Strop v kapli Nejsvětější Trojice, foto: Mirka Fridrichová Kunešová (3.1.2014)Kaple Nejsvětější Trojice je vystavěna na osmibokém půdorysu a připomíná centrální stavby, například jindřichohradecký rondel, s nímž se však nemůže srovnávat svojí velikostí. Stavbička sedí v terénu parku jako hříbek a na první pohled nás zaujme svojí vysokou kupolí s lucernou, malou vížkou ve vrchlíku, jejímiž okénky proudí světlo do kupole. Ze dvou stran je pečlivě zabedněný vchod do jejího interiéru. Tam Vás při pohledu vzhůru překvapí bohatá štuková a malovaná výzdoba, opět připomínající italské paláce a letohrádky. Je však značně poškozená a zub času odhalil také způsob stavby kupole, neboť odhalil cihlovou osmibokou konstrukci kupole. Ta byla pokryta štukem, modelovanými štukovými reliéfy a následně malována.

Ornamentální a rostlinné motivy jsou děleny do osmi dílců. V nich nacházíme v horní části osm (ne dvanáct) znamení zvěrokruhu. Patrný je motiv lva, štíra, vodnáře a můžeme se dohadovat dalších znamení. Zda jejich výběr osmi z dvanácti představoval znamení členů rodiny nebo jinou symboliku se již patrně nedozvíme.Ve spodní části vidíme v osmi kartuších postavy světců, svatého Václava, Ludmilu, Prokopa, Zikmunda s dobře čitelnými nápisy: S.WENCESLAE, S.LVDOMILLA, S.SIGISMVNDE, S.PROKOPE, vždy s formulí ORA.PRONOBIS.

Spodní část lemují pásové ornamenty tvořené drobnými palmetami a vejcovci a v některých částech je dobře čitelné písmo nápisu, který v sobě obsahuje osobní jména a který se vine po obvodu interiéru kaple v několika řadách.

Stěny kaple jsou členěny výklenky uzavřenými mušlemi – konchami. Opět si položíme otázku, zda ve výklencích stály sochy nebo da zůstaly prázdné tak, jak je vidíme dnes.

Po panstvu Hýzrlů přišli další majitelé. Syn paní Eleonory celé panství se zámkem prodal a v zachované kupní smlouvě se ve výčtu nemovitostí uvádí také kaple Nejsvětější Trojice.

Kaple Nejsvětější Trojice na zámku ve Lčovicích, foto: Mirka Fridrichová Kunešová (3.1.2014)Bouřlivá doba napoleonských válek zamíchala evropskou historií a  také Lčovice se dočkaly oživení. Francouzská hraběnka Dorothea Rey se roku 1815 stala novou majitelkou a spolu se svým manželem počala upravovat zahradu i okolní krajinu. Její manžel byl velkým milovníkem stromů a nechal vysadit topolové aleje vedoucí ze Lčovic do Čestic a dále směrem na Volyni. Jejich nadšení však vedlo k nutnému finančnímu krachu a nakonec museli svůj majetek přenechat svému největšímu věřiteli panu Evženu Vratislavu Netolickému.

Lčovice se však přece jen dočkaly klidnějších dob a trpělivějších majitelů. V roce koupili zámek a panství Lippertovi, rodiče budoucí manželky architekta Josefa Zítka. Ten po sňatku s jejich dcerou a dramatem po požáru jeho stavby Národního divadla trávil s rodinou většinu svého času na svém zboží. Zahradu nechal nákladně upravit a ctil také barokní architekturu zahradní kaple.

Zítkovi zůstali majiteli až do roku 1926. Pak přišla finanční pohroma, prodej a konec šťastného období. Doba válečná a poválečná nepřála církevním stavbám a snad jediným dobrým počinem byla oprava krovu a nová střecha, která zabrání nejhoršímu. Zámek, zahrada s loveckou věží a kaplí Nejsvětější Trojice je v současné době v soukromém majetku zahraničního vlastníka. Zámek i kaple jsou uzavřeny, návštěvník však může projít zahradou a připomenout si generace stavitelů a hospodářů, kteří vytvořili arkádovou stavbu zámku i naši půvabnou kapličku.

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví