ŠumavaInfo.cz

Geologický vývoj

 

Šumava z Obřího hradu, foto: Helena Fléglová (30.4.2012)Šumava je jedním z nejstarších evropských pohoří. Je tvořena horninami předprvohorního až prvohorního původu a spolu se svým podhůřím a Novohradskými horami patří do šumavské větve moldanubika. 

Český masiv, jehož součástí je také Šumava, je velmi významnou geologickou oblastí v rámci celého evropského kontinentu. Mohutné pohoří variského stáří prochází od španělské Galicie a Bretaně přes střední Evropu až po Ural.

Na příkladu Českého masivu máme možnost studovat a pozorovat horniny a geologické procesy, jenž se tvořily hluboko pod zemským povrchem před 380 až 280 miliony let.
Před 380 miliony let začala tvorba variského horstva. V důsledku přibližování dvou velkých kontinentů - Gondwany a Laurusie, docházelo zániku (subdukci) oceánské kůry a nadložních sedimentů. V důsledku kolize těchto dvou kontinentů (před více než 340 mil. let) se v závěru variských orogenních procesů vytvořil jeden veliký kontinent - Pangea.

V tuto dobu vrcholky variského horstva, tedy i Šumavy, dosahují výšky více než 6000 metrů nad mořem. V následujícím období mezi 340 až 300 miliony let dochází k velmi rychlému výzdvihu a následné erozi variského horstva. Během 40 milionů let zmizí více než 30 km hornin a Český masiv se stává součástí rozpadajícího se megakontinentu - erozí zarovnanou souší s tropickým klimatem.

Uplyne dalších více než 200 milionů let, než v třetihorách (65 až 1,8 milionu let) dojde ke kolizi dvou kontinentů, Evropy a Afriky. Následkem kolize je vznik mohutného horského pásma Alp a Karpat. Český masiv je v tuto dobu postižen tvorbou zlomů, silnými zemětřeseními a rozsáhlou vulkanickou aktivitou. Následuje období kvartéru (méně než 1,8 milionu let), kdy je povrch Českého masivu opět výrazně erodován a jeho geomorfologický obraz se postupně blíží tomu dnešnímu. Další geologický vývoj celé oblasti již zcela ovlivňuje střídání dob ledových a meziledových.

Český masiv

svým rozsahem částečně přesahuje hranice České republiky do Polska, Rakouska a Německa. U nás se dělí na dílčí jednotky s mírně odlišným vývojem (viz. mapka):

  • Moldanubikum - oblast Šumavy s jižními Čechami a jihozápadní Moravou
  • Bohemikum - oblast středních a části západních Čech
  • Saxothuringikum - oblast Krušných hor
  • Lugikum - oblast Jizerských hor, krkonoš a Orlických hor
  • Moravosilesikum - oblast moravsko-slezská

Geologický vývoj Šumavy podrobně

 

Poznámka: 

Prvohory (paleozoikum) – je geologická éra (542mil – 251mil let před n.l.), trvající asi 290 milionů let. Zahrnuje 6 period a dělí se na starší (kambrium, ordovik, silur, devon) a mladší (karbon, perm) prvohory.

Moldanubikum – geologická jednotka Českého masívu, jedná se o území mezi Vltavou a Dunajem. Představuje oblast vysoce metamorfovaných a magmatických hornin kořenů variského orogenu. Název vznikl na přelomu 19. a 20. století z latinského označení obou řek - Moldavia a Danubius.


Rekonstrukce zalednění Šumavy

Rekonstrukce zalednění Šumavy před 12 000 lety

Geologické jednotky Českého masivu

 

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví