ŠumavaInfo.cz

Jezero Laka

 

Jezero Laka, foto: Radek David (28.8.2011)Ukrývá se v malebném svoru hor Plesná, Ždánidla a Dřevěná hůl, 3 km západně od obce Prášily. Není umístěno v typickém ledovcovém karu, tudíž mu nevévodí výrazná kolmá jezerní stěna a hráz není tvořena klasickou morénou. Avšak stejně jako ostatní jezera, má i Laka (dříve se užíval též název „pleso Laka“) svá „nej“ a ještě něco navíc...
Je nejmenším ze všech osmi šumavských ledovcových jezer, nejvýše položeným (1.096 m n.m.) a jediným, na kterém můžeme spatřit plovoucí ostrůvky. Při rozloze 2,78 ha dosahuje hloubky max. 3,9 metrů. Oproti ostatním jezerům je tedy velmi mělké. Není totiž hrazeno výrazným morénovým valem jako ostatní, ale kamennou hrází, ve 30. letech 19. století postupně navršovanou původními obyvateli Šumavy. V letech 2004-05 probíhaly na jezeře a v jeho okolí rozsáhlé výzkumné práce, které prokázaly mnohé, dosud neznámé skutečnosti o dvou různě rozsáhlých zaledněních v této oblasti.

Krajina kolem jezera Laka, foto: Radek David (28.8.2011)Jezero je napájeno dvěma potoky, které pramení na svahu jeho domovské hory Plesná (Lackenberg), a je odvodňováno Jezerním potokem, jenž se v oblasti Frauenthal vlévá do Křemelné. Na Jezerním potoce (asi 1,5km pod jezerem) stávala světoznámá Hůrecká sklárna s brusírnou a hladírnou na výrobu benátských zrcadel.

V minulosti tvořily krajinu kolem jezera rozsáhlé smrkové lesy, které byly a jsou v posledních letech postupně zcela likvidovány zejména kalamitou lýkožrouta smrkového (kůrovce) a polomy. Velice názorně zde můžeme pozorovat postupnou proměnu krajiny z nepůvodní smrkové monokultury na přirozený, smíšený šumavský les. Díky odlesnění okolních svahů se nám rovněž naskýtají velice působivé výhledy do krajiny.


Přístup

Nejčastějším výchozím místem k jezeru Laka je osada Nová Hůrka, která leží při silnici z Hartmanic na Železnou Rudu (7km). Pro motorová vozidla je zde poměrně velké parkoviště NPŠ, v Nové Hůrce má zastávku i prázdninový tzv. „zelený“ autobus. K jezeru je odsud 5 km. Dalším častým výchozím místem jsou Prášily. Trasy k jezeru Laka jsou podrobně popsány v sekci „Pěší turistika“.

Upozornění

Jezero Laka je součástí Klidového území Plesná-Ždánidla a proto zde platí vstup a pohyb pouze po vyznačených trasách, zákaz koupání a sběru lesních plodů, hub...apod.


Okolí

Hůrka - fragmenty kostela; foto: Radek David (28.8.2011)Nejbližší okolí jezera je protkáno slavnou minulostí šumavského sklářství.
Černým písmem zůstane navždy v tomto kraji zapsáno období let 1946 až 1989, spojené s působením vojsk Československé armády a Pohraniční stráže, které mělo na svědomí vyrabování a srovnání se zemí veškerých známek dřívější, původní civilizace a kultury.
Tento smutný osud postihnul blízké okolní vesnice Hůrka, Stará Hůrka, Vysoké Lávky, Zadní Chalupy, Horní a Dolní Ždánidla, Gsenget...aj. Částečně Prášily a Novou Hůrku.
Dnes již naštěstí nejbližší okolí jezera Laka není součástí vojenských výcvikových prostorů a střelnic, ale vyhledávanou a znovu objevovanou šumavskou lokalitou.

 

Zpět na Ledovcová jezera

 

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví