ŠumavaInfo.cz

Malé Javorské jezero

nadmořská výška: 918 m
plocha jezera: 9,4 ha
objem vody: 0,25 mil. m3
max. hloubka: 9 m
plocha povodí: 279 ha


Poměrně mělké jezero se třemi plovoucími ostrovy. Na dně se nacházejí několikametrové vrstvy sedimentů. V roce 1885 se navýšila jezerní hráz a zadržená voda se začala využívat k plavení dřeva. Proto současná velikost jezera je cca 2x větší než původní. Po zvýšení hráze došlo k rozpuštění podkladu rašeliniště pod jezerní stěnou a vytvořily se plovoucí ostrovy. Kromě rašeliništní vegetace jsou na těchto ostrovech i ojedinělé zakrnělé smrky, vzácně se vyskytuje i chráněná blatnice (Scheuchzeria palustris). Pobřežní vegetace je složena zejména z ostřic, vegetační zóna se prostírá do 7m hloubky a převládajícími rostlinami jsou rašeliníky a sítina (Juncus bulbosus f. fluitans). Pozoruhodný je výskyt hnědé řasy (Chara strigosa), která se jinak vyskytuje pouze v alpských jezerech. I ve zdejším jezeře žili v minulosti pstruzi, poslední zmínky o nich jsou z roku 1972. Pozdější pokusy o znovuvysazení ryb skončily neúspěšně (v r. 1990). Z živočichů jsou nejčastější opět larvy hmyzu - např. jen vážek bylo zjištěno 12 druhů při průzkumu z roku 1985.

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví