ŠumavaInfo.cz

Motýli na Šumavě a v Pošumaví

 

Okáč pýrový, lokalita: Prameny Vltavy; foto: Radek David (23.6.2012)Motýli patří bezesporu mezi nejnápadnější a nejatraktivnější představitele hmyzí říše naší planety. Většinou se všem líbí, dokonce i těm, kteří nad jiným druhem hmyzu omdlévají odporem či v lepším případě setkání s ním častují výkřikem: „Fuj, tady leze nějaký brouk...!“.

Všeobecným obdivem obdaření motýli se řadí na čtvrté místo co se týká druhové početnosti; popsáno je kolem 120 tisíc druhů a odhaduje se, že jejich celkový počet dosahuje přes 200 tisíc druhů. Veřejnosti nejznámější jsou většinou denní druhy. Motýli jsou nesmírně citliví na změny přírodních podmínek; zpravidla na ně reagují hlubokým úbytkem počtu, případně úplným vymizením z lokality. Jsou velmi zvláštní svým obdivuhodným vývojem a způsobem života, který nebyl ani v současných moderních podmínkách vědeckého výzkumu u mnoha druhů důkladně poznán.

Okáč bojínkový, lokalita: Lažiště; foto: Helena Fléglová (24.6.2012)Patří mezi vývojově pokročilejší řády hmyzu s dokonalou proměnou, tzn., že během vývoje se vystřídají čtyři vyhraněná stádia: vajíčko, larva (housenka), kukla a dospělec (imago). Housenka (hlavně přijímá potravu) a dospělec (rozmnožování a rozšiřování areálu) jsou aktivní stádia, vajíčko a kukla stádia klidu.
Díky svým specifickým přírodním, klimatickým a přístupovým podmínkám byla Šumava v oblasti výzkumu života motýlů územím dlouho neprobádaným. V současné době se situace značně zlepšila a my můžeme i v tomto krásném regionu obdivovat a poznávat mnohdy velmi vzácné druhy létajících klenotů, z  nichž některé si v této části webu představíme.


Atlas motýlů Šumavy a Pošumaví 

atlas - Motýli Šumavy

Atlas motýlů Šumavy a Pošumaví

 

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví