ŠumavaInfo.cz

Národní přírodní rezervace a památky na Šumavě a v Pošumaví

Přehledný seznam národních přírodních rezervací a památek na území Šumavy a Pošumaví. Název chráněného území, které má zpracovanou vlastní stránku, je upraven jako odkaz k jejímu otevření.
 

Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace je nejvýznačtější kategorií maloplošného významného chráněného území. Chrání národní unikátní přírodní ekosystémy se vzácnými živými i anorganickými fenomény. Na těchto územích platí přísný zákaz vyjmenované činnosti, mezi které patří např.: intenzivní hospodaření, těžba surovin, výstavba, vstup i vjezd, provozování horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích, sběr rostlin a odchyt živočichů. NPR vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ČR.

Foto Název Předmět ochrany Lokalita
   Bílá strž

 Evropsky významná
 lokalita Šumava
 Hluboce zaříznuté
 skalnaté údolí Bílého
 potoka s peřejemi a
 vodopádem. Přirozené
 lesní porosty.

 vyhl.: 20.3.1972
 Plzeňský kraj,
 okres Klatovy,
 Železná Ruda,
 Hojsova Stráž,
 Černé jezero
 NPR Boubínský prales, foto: Radek David (23.10.2011)  Boubínský prales

 Evropsky významná
 loklita Šumava
 Bukosmrkový porost
 s vtroušeným klenem,
 třetí nejstarší PR na
 území ČR. Jedna z
 nejvýznamnějších
 lesních lokalit v Evropě.
 
 vyhl.: 1858
 Naučná stezka - v části
 Jihočeský kraj,
 okres Prachatice,
 na svahu hory Boubín
 nedaleko obce Zátoň
 u Horní Vltavice
   Černé a Čertovo
 jezero

 Evropsky významná
 lokalita Šumava
 Přirozená lesní
 společenstva několika
 typů, ohrožené druhy
 rostlin a živočichů, dvě
 ledovcová jezera.

 vyhl.: 31.12.1933

 Plzeňský kraj,
 okres Klatovy,
 Hojsova Stráž,
 Špičák

 

 NPR Čertova stěna-Luč, foto: Radek David (19.8.2011)  Čertova stěna - Luč

 Evropsky významná
 lokalita Šumava
 Kaňonovité údolí
 Vltavy s kamenným 
 mořem a mohutnými
 skalními útvary.

 vyhl.: 8.2.1935
 Jihočeský kraj,
 okres Český Krumlov,
 mezi Loučovicemi a
 Vyšším Brodem
   Velká Niva

 Evropsky významná
 lokalita Šumava
 Rozlehlé nivní 
 rašeliniště s přirozenými
 porosty a výskytem
 vzácných druhů
 rostlin a živočichů.

 vyhl.: 1.7.1989
 Jihočeský kraj,
 okres Prachatice,
 mezi Volary a
 Lenorou
   Vyšenské kopce

 Evropsky významná
 lokalita Blanský les
 Reliktní komplex
 společenstev na podloží
 vápence s výskytem
 vzácných teplomilných
 rostlin a živočichů.

 vyhl.: 6.3.1951
 Naučná stezka
 Jihočeský kraj,
 okres Český Krumlov
 na úpatí Kletě


Národní přírodní památky

Národní přírodní památky jsou území menší rozlohy, chránící určité přírodní objekty národního až nadnárodního významu. Za tyto památky bývají zpravidla vyhlašovány geologické nebo geomorfologické útvary (např. jeskyně), naleziště vzácných nerostů, ohrožených druhů živočichů a rostlin, ekosystémů apod. NPP vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ČR.

Foto Název Předmět ochrany Lokalita
   Blanice

 Evropsky významná
 lokalita, Natura 2000,
 Ptačí oblast Boletice
 Území na horním toku
 Blanice. Hlavním
 důvodem ochrany je
 perlorodka říční.

 vyhl.: 1.7.1989
 Jihočeský kraj,
 okres Prachatice,
 mezi obcemi
 Arnoštov a
 Blažejovice
   Pastviště u Fínů

 Evropsky významná
 lokalita, Natura 2000
 Strmé terasy
 Podmokelského potoka
 s výskytem vzácných
 druhů rostlin např.
 švihlík krutiklas.

 vyhl.: 1.6.1985
 Plzeňský kraj,
 okres Klatovy,
 cca 1 km od 
 Albrechtic u Sušice
   Prameniště Blanice  Ochrana kriticky
 ohrožené populace
 perlorodky říční a
 mokřadní vegetace.

 vyhl.: 1.4.2008
 Jihočeský kraj,
 okres Prachatice,
 navazuje na NPP
 Blanice
   Rovná  Chrání poslední výskyt
 nížinné formy hořce
 jarního v Čechách.

 vyhl.: 20.3.1972
 Jihočeský kraj,
 okres Strakonice,
 u obce Rovná
 sv. od Strakonic
   U Hajnice  Chrání bezlesou
 enklávu s výskytem
 měkčilky jednolisté.

 vyhl.: 15.4.1992
 Jihočeský kraj,
 okres Prachatice,
 u Radhostic a
 Lštění
 

Je-li některá z lokalit podrobně popsána na vlastní stránce, kliknutím na její název stránku otevřete.

 

Zpět na úvod Přírodní rezervace...

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví