ŠumavaInfo.cz

Houby stopkovýtrusné (Basidiomycota)

Velice různorodá skupina hub, z nichž velká část tvoří tvarově velmi rozmanité plodnice, některé však plodnice nevytvářejí vůbec (parazitické druhy, např. rzi). Základním společným znakem této skupiny hub je tvorba bazidií, vznikajících pohlavním procesem, na nichž se tvoří výtrusy. 

 • Krásnorůžek lepkavý. Foto: Radek David

  Rosolovkoidní houby

  Teprve nedávno vytvořená skupina hub, odpovídající dřívějšímu názvu "nižší stopkovýtrusné houby". Tyto houby se především podílejí na koloběhu látek a energie v přírodě; pro člověka nemají velký význam.

 • Kotrč kadeřavý. Foto: Radek David

  Houby nelupenaté

  Skupina hub s rozmanitými tvary plodnic, často pro daný druh typickými. Patří sem převážně houby s výtrusným rouškem umístěným v rourkách (choroše), na ostnech (lošáky), na tlustých lištách (lišky) nebo na hladké spodní straně kloboučků (pevníky).

 • Muchomůrka šedivka. Foto: Mia Hörmannová

  Houby lupenaté

  Plodnice lupenatých hub se obvykle dělí na klobouk, lupeny a třeň (noha). Do této skupiny však nepatří všechny houby s lupeny; např. hlívy a houževnatce jsou příbuzné chorošů, naopak čechratky a lištička mají blíže ke hřibovitým houbám. Přesto je budeme uvádět v této skupině. Mezi lupenaté houby patří všechny nejjedovatější druhy.

 • Hřib kříšť. Foto: Radek David

  Houby hřibovité

  Hřibovité houby mají výtrusné rouško umístěné uvnitř rourek na spodní straně klobouku. Přestože se jedná o druhově malou skupinu hub, plodnice některých druhů patří mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější.

 • Pýchavka obecná. Foto: Radek David

  Houby břichatkovité

  Zvláštní skupina stopkovýtrusných hub, jejichž výtrusy se vyvíjejí odděleně od vnějšího prostředí (uzavřeny do plodnice) a ven se dostávají po uzrání otvorem či několika otvory na vrcholu plodnice anebo jejím rozpadem. Typickými představiteli této skupiny jsou pýchavky a hadovky.


Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví