ŠumavaInfo.cz

Odsun německého obyvatelstva

 

Odsun (vyhnání) původních obyvatel, foto: archiv ŠIOdsun německého obyvatelstva z šumavského pohraničního území Československa podle Postupimské dohody a následné opětovné osídlení těchto oblastí patří nesporně k závažným událostem našich národních dějin. Po skončení ll. světové války byla naše republika přičleněna k východnímu bloku Evropy budující socialismus. Během zhruba padesáti let se celý kraj a život v něm změnil k nepoznání. Po vyhnání obyvatel německé národnosti došlo až na výjimky k násilnému vysídlení a zničení spousty osad a vesnic. Ač pohnutky pomsty k příslušníkům národa, který vyvolal druhou světovou válku a s ní související všechny násilnosti a zvěrstva jsou pochopitelné, přesto je s odstupem času potřeba konstatovat, že vysídlení německé části obyvatelstva byl akt založený na nepřijatelném principu kolektivní viny a tudíž jej můžeme oprávněně nazývat - vyhnáním.

 

Likvidace hřbitovů původních obyvatel, foto: archiv ŠIV dotazníku ONV Prachatice ze dne 29.8. 1945 uvedl kvildský správní komisař Sucharda, že v den ukončení německé okupace v roce 1945 je celkový počet obyvatel 1450, z toho 1435 občanů německé národnosti, sedmnáct z nich bylo uznáno za antifašisty.

Podle dochovaných dokumentů Státního okresního archivu v Prachaticích o odsunu německého obyvatelstva bylo v době od května do října 1946 odsunuto v jedenácti transportech celkem 649 obyvatel Kvildy národnosti německé. A ještě v prosinci téhož roku žádala  Správa státních lesů Prameny Vltavy, aby do nejbližšího odsunového termínu byli zařazeni všichni němečtí  lesní dělníci, žádosti bylo vyhověno. Totéž se dělo ve všech příhraničních městech a vesnicích po celé Šumavě.

Fašismus, válka i odsun německého obyvatelstva byly událostmi  plnými násilí a lidských tragédií. Poznamenaly celé generace a pocity křivd přežívají v mnoha myslích řady lidí ještě dnes.

 

Zpět na Rok 1945... 

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví