ŠumavaInfo.cz

Památné stromy na území Šumavy a Pošumaví v okrese Český Krumlov


Přehled památných stromů na území Šumavy a Pošumaví v katastru okresu Český Krumlov. Pokud daný strom či alej popisujeme podrobně na zvláštní stránce, kliknutím na jeho název (zelený) se stránka otevře. Přehled je se stavem k roku 2012... 

Zpět na Památné stromy - úvod...

Název stromu Fotografie Druh stromu, údaje Místo růstu
 Adolfovský dub    dub letní  Holubov u rybníka
 od Třísova 
 Baisova lípa    lípa malolistá   Janské Údolí
 Brloh 
 Běleňská lípa    lípa velkolistá  Běleň u Malšína
 Rožmberk nad
 Vltavou

 Patrně nejstarší
 strom jižních
 Čech 
 Borová alej    dub letní (62)
 javor mléč (5)
 javor klen (3)
 javor babyka (1)
 Jasan ztepilý (7)
 lípa malolistá (2) 
 Nová Hospoda,
 Borová u
 Chvalšin
 Buk Multerberg    buk lesní  Přední Výtoň
 před Pasečnou
 200 m od silnice 
 Cisterciácká lípa  Cisterciácká lípa ve Zlaté Koruně, nejstarší strom na území CHKO Blanský les. Foto: Radek David, 7.6.2016  lípa velkolistá   Zlatá Koruna, na návsi

 Nejstarší žijící
 strom CHKO
 Blanský les, stáří
 cca 700 let.
 
 Cypřišky na
 Dobré Vodě
 Cypřišky na Dobré Vodě, foto: Radek David (28.10.2013)  cypřišek 
 hrachonosný (3)
 Dobrá Voda u
 Horní Plané 
 Čeřínská hrušeň     hrušeň obecná   Močerady u
 Čeřína,
 Rožmitál na Šumavě 
 Devět lip v
 Horní Plané
 Devět lip v Horní Plané, foto: Radek David (28.10.2013)  lípa malolistá (9)   Dobrá Voda u
 Horní Plané 
 Dub nad
 Rychnůvkem
   dub letní  býv. Rychnůvek,
 Pasečná, Přední
 Výtoň
 Dub u Čertovy
 stěny
   dub letní  Vyšší Brod, 60 m
 za žel.přejezdem
 Hrudkov
 Dub v Chlumečku    dub letní  Chlumeček u Křemže
 Dub Vlaknec    dub letní  Loučej u Křemže
 Duby u Lhotky    dub letní (4)  Lhotka u Křemže
 Duby u Radslavi    dub letní (3)  Radslav u Lipna
 Černá v Pošumaví
 Hejdlovská lípa    lípa malolistá  Hejdlov u
 Chvalšin
 Holubovský dub    dub letní  Holubov
 Hořický buk    buk lesní  Hořice na Šumavě
 Hořický maďal    jírovec maďal  Hořice na Šumavě
 Jaronínská lípa    lípa velkolistá  Jaronín u Brlohu
 Jasan Multerberg    jasan ztepilý  Přední Výtoň
 před Pasečnou 
 Klen na Babí    javor klen  Jenín u Rybníka
 Klen nad
 Rychnůvkem
   javor klen  býv. Rychnůvek,
 Pasečná, Přední
 Výtoň
 Krasetínská lípa    lípa malolistá  Krasetín u Holubova
 Krumlovská alej    není blíže
 specifikován
 Český Krumlov
 mezi zámeckou
 zahradou a
 Kvítkovým Dvorem
 Krumlovská babyka    javor babyka  Český Krumlov
 Krumlovská lípa  Krumlovská lípa, foto: Radek David (28.10.2013)    
 Křemžský
 morušovník
   morušovník bílý  Křemže
 Křenovský dub    dub letní  Křenovský Dvůr
 Kuklovský dub  Kuklovský dub, foto: Radek David (28.10.2013)  dub letní  Kuklov u silnice
 Kuklwaitská lípa  Kuklwaitská lípa, foto: Radek David (28.10.2013)  lípa velkolistá  Kuklov
 Lípa Brloh    lípa malolistá  Brloh - Rychtářov
 Honza u Kapličky
 Lípa Kapucínka  Lípa Kapucínka v areálu kláštera ve Zlaté Koruně. Foto: Radek David, 7.6.2016  lípa velkolistá  Zlatá Koruna v areálu
 kláštera u kaple Andělů
 strážných.

 Stáří cca 400 let.
 Lípa na Babí    lípa velkolistá  Jenín u Rybníka

 Třetí největší
 strom jižních Čech.
 Lípa na Dobré
 Vodě
 Lípa na Dobré Vodě, foto: Radek David (28.10.2013)  lípa malolistá  Dobrá Voda u
 Horní Plané
 Lípa Radslav    lípa malolistá  Radslav u Lipna
 Černá v Pošumaví
 Lípa Rožnov    lípa malolistá  býv. Rožnov u
 Pasečné
 Lípa Rožnov II    lípa malolistá  býv. Rožnov u
 Pasečné
 Lípa Sedm Chalup    lípa malolistá  Sedm Chalup
 u Brlohu
 Lípa Spáleniště    lípa malolistá  Spáleniště u
 Přední Výtoně
 na hranicích
 Lípa u Dolní
 Drkolné
   lípa malolistá  Dolní Drkolná
 u Studánek
 Lípa Blížší Lhota
 U Hájovny
   lípa malolistá  Blížší Lhota 
 Horní Plané, protější
 přívoz
 Lípa u Svaté
 Markéty
   lípa velkolistá  Zlatá Koruna
 Lípa v Hostínově
 Lhotě
   lípa malolistá  Hostínova Lhota
 Černá v Pošumaví
 Lípa v Třísově    lípa malolistá  Třísov v obci
 Lípa ve
 Ztraceném lese
   lípa malolistá  Zadní Zvonková
 u plav. kanálu
 Lípa Velké Strážné    lípa  býv. Velké Strážné
 Světlík u Černé 
 v Pošumaví
 Lípy Josefův Důl    lípa malolistá (2)  Josefův Důl,
 Zadní Zvonková
 Lípy Otov    lípa malolistá (2)  býv. Otov,
 Svatý Tomáš
 Lípy u kapličky
 Račín
   lípa malolistá (4)  Račín, Přední
 Zvonková
 Michnická lípa    lípa malolistá  Michnice u
 Rožmitálu na Šumavě
 Mléč Přední Výtoň    javor mléč  Přední Výtoň 
 Modřín Josefův Důl    modřín opadavý  Josefův Důl
 Zadní Zvonková
 Modřín Olšina    modřín opadavý  Olšina,
 Horní Planá
 Mýtinská lípa    lípa velkolistá  Mýtina u 
 Hořic na Šumavě
 Novoveské duby    dub letní (60)  Nová Ves u
 Brlohu 
 Park v Horní
 Plané
   jasan ztepilý (110)  Horní Planá
 stromořadí k
 Dobré Vodě
 Pernecká borovice  Pernecká borovice, foto: Radek David (28.10.2013)  borovice Jeffreyova   Pernek
 Slupenecká lípa    lípa malolistá  Slupenec u
 Českého Krumlova
 Smrk v
 Kladenském Rovném
   smrk ztepilý  Kladeské Rovné
 u Kájova
 Spolská ptačka    třešeň ptačí  Spolí u Větřní
 Stifterův buk    buk lesní  Horní Planá
 Třísovská lípa  Třísovská lípa, foto: Radek David (24.3.2012)

 lípa malolistá


 vyhl.: 14.12.1990
 stáří: 240 let
 výška: 36 m
 obvod: 745 cm
 kód: 103088

 

 Třísov
 
 
 Při hlavní ze vstupních bran
 keltského oppida, za želez-
 ničním přejezdem.
 Záhořská lípa    lípa velkolistá  Horní Světlá
 u Malšína
 Záhořské lípy    lípa velkolistá (2)  Horní Světlá
 u Malšína
 Žestovká lípa    lípa velkolistá  Žestov u Hořic
 na Šumavě


Zpět na Památné stromy - úvod...

 

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví