ŠumavaInfo.cz

Památné stromy na území Šumavy a Pošumaví v okrese Klatovy


Přehled památných stromů na území Šumavy a Pošumaví v katastru okresu Klatovy. Pokud daný strom či alej popisujeme podrobně na zvláštní stránce, kliknutím na jeho název (zelený) se stránka otevře. Přehled je se stavem k roku 2012... 

Zpět na Památné stromy - úvod...

Název stromu Fotografie Druh stromu, údaje Místo růstu
 Alžbětínská lípa    lípa malolistá   Alžbětín
 Annínský smrk
 u rybárny
   smrk ztepilý  Annín 
 Beňovská lípa    lípa srdčitá   Klatovy, Beňovy 
 Brčálnická lípa    lípa velkolistá  Hojsova Stráž, Brčálník 
 Brčálnický buk    buk lesní  Hojsova Stráž, Brčálník
 Brčálnický jasan     jasan ztepilý   Hojsova Stráž, Brčálník 
 Buk na Výhledech    buk lesní  Horská Kvilda, Výhledy
 Buk na Berglu    buk lesní  Prostřední Paště
 Buk na Suchém
 Kameni
   buk lesní  Suchý Kámen, Nýrsko 
 Buk na Ždánově    buk lesní  Kašperské Hory, Kavrlík
 Buk nad fořtovnou    buk lesní  Suchý Kámen, Nýrsko
 Buk pod penzionem    buk lesní  Suchý Kámen, Nýrsko
 Buk v
 Jindřichovickém
 zámeckém parku
   buk lesní
 červenolistý
 Jindřichovice, Kolínec
 Drslavický klen    javor klen  Drslavice, Klatovy
 Dub letní
 v Podmoklech
   dub letní  Podmokly, Sušice
 Dub Šternberk    dub letní  Horažďovice, část Zářečí
 Dub u Dvora    dub letní  Nemilkov u Velhartic
 Dub u Malonic    dub různolistý  Malonice
 u rybníčku Ostrov
 Dub
 v Mokrosukách
   dub letní  Mokrosuky
 Hrádek u Sušice
 Dub u Pazderny    dub letní  Klatovy
 Dub v
 Bezděkovském
 parku
   dub letní  Bezděkov, Klatovy
 Dub letní
 v Klatovech
   dub letní  Klatovy
 Kollárova ulice
 Hadravská lípa    lípa velkolistá  Hadrava, Nýrsko
 Hamerský buk    buk lesní  Hamry, Hojsova Stráž
 Hrádecká lípa  Hrádecká lípa na kopci u silnice mezi Sušicí a Hrádkem (Sušice - Klatovy). Foto: Radek David (2.3.2014)  lípa velkolistá  Hrádek u Sušice
 na kopci nad Sušicí 
 Hrádecký dub    dub letní  Hrádek u Sušice
 Hraniční buk    buk lesní  Suchý Kámen, Nýrsko
 Hůrecká alej    javor mléč (1)
 javor klen (80)
 lípa srdčitá (35)
 Nová Hůrka, bývalá Hůrka
 u hrobky Abelů
 Hydčická lípa    lípa srdčitá  Malé Hydčice
 Chamutická lípa    lípa velkolistá  Chamutice, Petrovice
 Chrástovský dub    dub letní  Chrástov, Nemilkov, žst.
 Chudenínská lípa    lípa velkolistá  Chudenín, Nýrsko
 Jasany na
 Brčálníku
   jasan ztepilý (2)  Hojsova Stráž, Brčálník
 Javor klen
 na Podlesí
   javor klen  Lídlovy Dvory, Vogelsang
 Javor klen
 u Nového Sedla
   javor klen  Srní, Sedelský vrch
 Javor klen
 u Nového Sedla
   javor klen  Srní, Sedelský vrch
 Javor stříbrný
 v Jindřichovickém
 zámeckém parku
   javor stříbrný  Jindřichovice, Kolínec
 Javor u
 klatovské pošty
   javor stříbrný  Klatovy
 Jedle a smrky
 pod Strahovem
   smrk ztepilý (2)
 jedle bělokorá (3)
 Debrník, Železná Ruda
 Jezerní jedle    jedle bělokorá  u Černého jezera
 u červené trasy k
 Bílé strži
 Jindřichovická
 lípa v zámeckém
 parku
   lípa velkolistá  Jindřichovice, Kolínec
 Javory kleny
 u Nového Sedla
   javor klen (2)  Srní, Sedelský vrch
 Kněžický klen    javor klen  Petrovice, zámek Kněžice
 Kochánovské javory    javor klen (4)  Kochánov
 Kojšická lípa    lípa velkolistá  Kojšice, Petrovice
 Krušecká lipová
 alej
   lípa velkolistá (7)
 lípa srdčitá (7)
 Dolejší Krušec
 Dlouhá Ves
 Křištínský klen    javor klen  Křištín, Klatovy
 Lípa nad Lešišovem    lípa srdčitá  Lešišov, Hrádek u Sušice
 Leškovy lípy    lípa velkolistá (2)  Svojše, Vysoká Mýť
 Lípa Dobrá Voda    lípa velkolistá   Dobrá Voda, u kostela
 Hartamanice 
 Lípa na návsi
 v Malonicích
   lípa velkolistá  Malonice u Velhartic 
 Lípa na Podlesí    lípa velkolistá  Lídlovy Dvory
 Lípa na
 Wunderbachu
   lípa srdčitá  bývalá osada
 Wunderbach č.p. 4
 u Rejštejna 
 Lípa pod čističkou    lípa velkolistá   Hojsova Stráž 
 Lípa pod penzionem
 v Jiřičné
   lípa malolistá  Jiřičná, Petrovice 
 Lípa pod statkem
 v Chamuticích
   lípa velkolistá   Chamutice, u Petrovic 
 Lípa srdčitá    lípa srdčitá  Žichovice, zámek 
 Lípa srdčitá u
 kostela na Zdouni
   lípa srdčitá  Zdouň, Hrádek u Sušice 
 Lípa srdčitá u 
 Svaté Kateřiny
   lípa srdčitá   Svatá Kateřina, u Nýrska
 strom u st. hranic 
 Lípa srdčitá v
 zámeckém parku
   lípa srdčitá   Žihobce, Strašín  
 Lípa u Chalupských    lípa malolistá   Zámyšl 
 Lípa u kapličky
 v Obytcích
   lípa velkolistá   Obytce, Klatovy 
 Lípa u kostela
 v Javorné
   lípa srdčitá   Javorná, Keply  
 Lípa u sv. Filipa
 Jakuba
   lípa srdčitá   Hejná, Rabí 
 Lípa u Valdmanů    lípa velkolistá   Svojšice u Sušice 
 Lípa u Zelených    lípa velkolistá   Mokrosuky při
 silnici do Hor Matky
 Boží 
 Lípa v
 Albrechticích
 Lípa v Albrechticích. Foto: Radek David, 10.4.2014  lípa velkolistá  Albrechtice u Sušice,
 na soukromé zahradě
 pod kostelem 
 Lípa v Číhani    lípa malolistá   Číhaň u Zavlekova 
 Lípa v Krotějově    lípa srdčitá   Krotějov, náves Strážov 
 Lípa v lesoparku
 Luh
   lípa srdčitá   Sušice u kult.
 zařízení Santos 
 Lípa v Nuzerově    lípa velkolistá   Nuzerov u Sušice 
 Lípa ve
 Vatětické aleji
   lípa malolistá   Vatětice-Pavlínov
 Hartmanice 
 Lípa velkolistá
 "U Bajčiů" ve
 Starých Volšovech
   lípa velkolistá  Staré Volšovy, Sušice 
 Lípa velkolistá u
 kostela na Zdouni
   lípa velkolistá  Zdouň, hrádek u Sušice 
 Lípa velkolistá v
 Jindřichovickém
 zámeckém parku
   lípa velkolistá  Jindřichovice, Kolínec 
 Lípa velkolistá ve
 Starých Volšovech
   lípa velkolistá   Staré Volšovy, Sušice, cesta
 na vrch Stráž  
 Lípa u Mlýnského
 rybníka
   lípa velkolistá  Svojšice u Sušice 
 Lípa u Mlýnského
 rybníka 
   lípa velkolistá  Svojšice u Sušice 
 Lípy na Božích
 mukách 
    lípa malolistá (6)   Milínov, Hlavňovice
 Velhartice 
 Lípy na Červené    lípa velkolistá (2)   Červená u
 Kašperských Hor 
 Lípy na Srní    lípa malolistá (3)  Srní, rekreačka v zatáčkách
 Lípy na Vyhlídce    lípa malolistá (2)  Hojsova Stráž
 Lípa na Malou
 farářkou 1
   lípa malolistá  Sušice, svah
 nad kasárnami
 Lípa na Malou
 farářkou 2
   lípa malolistá  Sušice, svah
 nad kasárnami
 Lípy u kostela
 v Zelené Lhotě
   lípa velkolistá (2)  Zelená Lhota, Nýrsko
 Lípy u Lurdské
 kaple
   lípa srdčitá (7)  Sušice
 Mačická lípa    lípa velkolistá  Mačice, Žihobce, Sušice
 Malečská lípa    lípa srdčitá  Maleč, Strašín
 Malonická lípa    lípa velkolistá  Malonice, kravín, Kolínec
 Mochovské modříny    modřín opadavý (6)  Mochov u Hartmanic
 Nemilkovský dub    dub letní  Nemilkov
 Oldřichovická lípa    lípa velkolistá  Oldřichovice, Nýrsko
 Pavlínovská alej
 ke statku
   lípa velkolistá (14)  Pavlínov u Hartmanic
 Pavlínovská lípa    lípa malolistá  Pavlínov u Hartmanic
 Paštěcká lípa    lípa velkolistá  Přední Paště
 Platořská lípa    lípa (neuvedeno)  Platoř u Dlouhé Vsi
 Platořský buk    buk lesní  Platoř u Dlouhé Vsi
 Radešovská lípa    lípa malolistá  Radešov u Rejštejna
 Rosenauerův dub    dub letní  Velké Hydčice u Horažďovic
 Skupina dubů u
 Radešovského mostu
   dub letní (3)  Radešov u Rejštejna
 Skupina dubů ve
 Sloním údolí
   dub letní (3)  Vatětice, Radešov
 Skupina dubů
 zimních
   dub zimní (2)  Kundratice u Hartmanic
 Skupina Javorů klenů
 v Jindřichovickém
 zámeckém parku
   javor klen (5)  Jindřichovice, Kolínec
 Skupina javorů
 Ždánov
   javor klen (2)  Ždánov, Kavrlík
 Kašperské Hory
 Skupina stromů
 u kostela
   javor klen (2)
 jasan ztepilý (2)
 lípa malolistá (1) 
 Dlouhá Ves
 Skupina stromů v 
 zámeckém parku
 Karlov
   smrk ztepilý (1)
 dub letní (1)
 dub červený (1)
 dub zimní (1)
 javor klen (1)
 javor mléč (1)
 Kochánov, Keply
 Skupina stromů v
 zámeckém parku
 Pavlínov
   jedle bělokorá (1)
 dub letní (1)
 lípa malolistá (2)
 Pavlínov u Hartmanic
 Skupina velkolistých
 lip ve Sluhově
   lípa velkolistá (2)  Sluhov u Kolínce
 Sluhovská lípa    lípa velkolistá  Sluhov u Kolínce
 Smrk na Stimlingu    smrk ztepilý  Velký Radkov u Rejštejna
 Smrk na
 Suchém Kameni
   smrk ztepilý  Suchý Kámen, Nýrsko
 Smrk ztepilý    smrk ztepilý  Srní
 Stromy na Zhůří  Stromy na Zhůří, foto: Radek David (3.7.2012)  javor mléč (7)
 javor klen (38)
 jasan ztepilý (3)
 jilm horský (17)
 bříza bělokorá (3)
 lípa malolistá (13)
 lípa velkolistá (1)
 jírovec maďal (1)

 vyhl.: 20.8.2001
 stáří:
 kód: 102400
 Zhůří u Keplů

 Alej podél příjezdové
 silničky do bývalé
 obce Zhůří (Haidl), dnes
 cyklotrasa č. 38
 
 Vjezd motorových
 vozidel povolen pouze
 na základě výjimky ze zákona!
 Stromy pod 
 čističkou
   jasan ztepilý (1)
 lípa velkolistá (4)
 Hojsova Stráž
 
 Stromy u hřbitova
 
   lípa srdčitá (2)
 javor mléč (1)
 javor klen (2)
 jírovec maďal (2)
 Železná Ruda, alej u zdi 
 Stromy u kostela
 v Hojsově Stráži
   jasan ztepilý (2)
 lípa velkolistá (2)
 Hojsova Stráž
 Svojšická lípa    lípa velkolistá  Svojšice u Sušice
 Tichých lípa    lípa velkolistá  Kojšice u Petrovic
 Tomáškova lípa    lípa velkolistá  Podolí u Běšin
 Trsická lípa    lípa srdčitá  Trsice u Petrovic
 Vaňkův dub
 v Žikově
   dub letní   Žikov u Petrovic 
 Vatětická lípa    lípa malolistá  Vatětice, Radešov
 Hartmanice
 Vatětický jasan    jasan ztepilý  Vatětice, Pavlínov
 Hartmanice
 Vatětický klen    javor klen  Vatětice, Pavlínov
 Hartmanice
 Velhartické lípy    lípa velkolistá (3)  Velhartice u fary
 Vlastějovská lípa     lípa srdčitá  Vlastějov u Petrovic
 Volšovská lípa    lípa velkolistá  Volšovy u Sušice, zámek
 Zámecký klen    javor klen  Štěpanice u Hartmanic
 Zavlekovské lípy    lípa malolistá (4)  Zavlekov
 Zelenské lípy    lípa (2)  Zelená Lhota u Nýrska v
 půlce silnice na Hojsovu
 Stráž
 
 Zhůřská jedle    jedle bělokorá  Zhůří, Huťská hora
 Ždánovská lípa    lípa velkolistá   Ždánov, Kašperské Hory
 Železnorudský 
 jasan
   jasan ztepilý  Špičák u nové benziny
 Želivské lípy    lípa velkolistá (2)  Oldřichovice u Nýrska


Zpět na Památné stromy - úvod...

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví