ŠumavaInfo.cz

Přírodní rezervace, přírodní památky


Označení přírodní rezervace, foto: Radek DavidNárodní parky a chráněné krajinné oblasti se řadí mezi velkoplošná zvláště chráněná území. Národní park a CHKO Šumava podrobně popisujeme v samostatné sekci.
Mezi tzv. maloplošná zvláště chráněná území patří:

Národní přírodní rezervace (NPR)
Národní přírodní památka (NPP)
Přírodní rezervace (PR)
Přírodní památka (PP)

Vymezení obou forem pojmů "přírodní rezervace" a "přírodní památka" se věnuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, posílen při své novelizaci v roce 2004 o právní status soustavy území zvláštní ochrany Natura 2000. V praxi se rozdíl mezi přírodní památkou a přírodní rezervací často stírá. Stejný zákon definuje i podmínky pro jejich vyhlášení.
V terénu jsou přírodní rezervace a památky označeny cedulemi se státním znakem a nápisy, umístěnými zpravidla na dřevěných stojanech. Hranice těchto území bývají vyznačeny dvěma červenými pruhy (většinou na kmenech stromů nebo sloupech). Režim vstupu na tato území bývá často omezen.

Zatímco se počet přírodních rezervací a památek počítá na stovky (stav v ČR v r. 2012: PR - 805, PP - 1271), národní přírodní rezervace a památky se čítají v desítkách. V našem přehledu si uvedeme a v některých případech popíšeme tyto chráněné lokality na Šumavě a v Pošumaví. Národní přírodní rezervace a památky všechny, menší chráněné lokality (PR, PP) postupně.  

 

Samostatné stránky vybraných přírodních rezervací a památek

 

 

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví