ŠumavaInfo.cz

Přírodní rezervace a památky na Šumavě a v Pošumaví

Přehledný seznam přírodních rezervací a památek na území Šumavy a Pošumaví podle jednotlivých okresů. Název chráněného území, které má zpracovanou vlastní stránku, je upraven jako odkaz k jejímu otevření.


Přírodní rezervace a památky v okrese Český Krumlov

Přírodní rezervace a památky v okrese Klatovy

Přírodní památky v okrese Strakonice


Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) je obdobou národní přírodní rezervace, avšak pouze regionálního významu. Jsou vyhlašovány pro ochranu menších, regionálně významných biotopů, případně většího počtů vzácných rostlin a živočichů. Některá území, která splňují kritéria přírodních rezervací však byla vyhlášena jako přírodní památky. Tato skutečnost pak stírá rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Přírodní rezervaci vyhlašují krajské úřady, správy CHKO, správy národních parků nebo statutární města.

Přírodní památky v okrese Prachatice


Přírodní rezervace na území okresu Prachatice

Foto Název Předmět ochrany Lokalita
   Amálino údolí    
   Dobročkovské hadce    
 Čertova stráň PR, foto: Radek David (18.10.2013)  Čertova stráň  Přírodní bučiny, smrči-
 ny a jedliny na strmých
 svazích kaňonu
 Boubínského potoka.
 Les je ponechán
 přirozenému vývoji.

 vyhl.: 15.4.1992
 Údolí Boubínského
 potoka 3 km jv
 od obce Včelná pod
 Boubínem, mezi
 horami Čertova
 stráň a Černý les.
 Boubínská hornatina.
   Hliniště    
   Hornovltavické
 pastviny
   
   Kralovické louky    
   Libín    
   Lipka I.    
   Miletínky    
   Milešický prales    
 Přírodní rezervace Na soutoku, foto: Radek David (22.4.2011)  Na soutoku  Přirozené hydrogeo-
 logické procesy v nivě
 Blanice.

 vyhl. 31.12.2003

 Naučná stezka v délce
 3,4 km.
 Mezi osadami
 Krejčovice a
 Zvěřenice u Záblatí.
 SPR Nad Zavírkou, foto: Radek David

Nad Zavírkou v přípravě
 samostatná stránka

 Suché i mokřadní louky
 s výskytem velkého
 množství chráněných
 druhů rostlin, významná
 orchidejová lokalita.


 vyhl.: 4.3.1988
 svahy hory Javorník
 Vacov, Stachy
   Najmanka    
   Niva Kořenského
 potoka
   
 Přírodní rezervace Opolenec, foto: Radek David (23.6.2013)  Opolenec


 Evropsky významná
 lokalita.
 v přípravě
 samostatná stránka
 Evropsky významná
 lokalita, chrání soubor
 rostlinných společen-
 stev na vápencových
 podložích (velice
 vzácné druhy).

 vyhl.: 1.11.1985
 
 Naučná stezka,
 nejstarší v okrese
 Prachatice.
 Na hoře Opolenec
 u Sudslavic, severně
 od Vimperka (4 km).
   Pod Farským lesem    
   Pod Popelní horou    
   Pravětínská Lada    
   Radost    
   Rašeliniště u Martinala    
   Saladínská olšina    
 Přírodní rezervace Zátoňská hora, foto: Radek David (8.10.2013)  Zátoňská hora  Území na jihozápadním
 svahu hory, chrání
 původní šumavský
 smíšený les (49 ha) se
 vzácnou květenou.

 vyhl.: 1.7.1989
 Hora na východ od
 Zátoně, součást
 Boubínské
 hornatiny.

Zpět na Přírodní rezervace a památky - úvod...

 

 

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví