ŠumavaInfo.cz

Roklanské jezero (Rachelsee)Roklanské jezero - pohled ze stezky z vrcholu Velkého Roklanu ke kapli nad jezerem. Foto: Radek David, 12.5.2014nadmořská výška: 1071 m
plocha jezera: 5,7 ha
objem vody: 0,18 mil. m3
max. hloubka: 13 m
plocha povodí: 58 ha


Na základě rozborů rozsivkových schránek z neporušených sedimentů byl zjišťován průběh postupné acidifikace jezera. Příčinami okyselení je obecně přirozený vliv vegetace (jehličnaté porosty v okolí), ale okyselování značně urychlila činnost člověka.

V 19. století se těžily v blízkosti jezera rudy obsahující síru. Imise nedalekých skláren, ale později i dálkové přenosy oxidů dusíku a síry značně přispěly ke snížení pH reakce. Následkem okyselení je stejně jako všude jinde zaznamenáno silné zvýšení hliníkových iontů, které jsou toxické pro živé organismy. Vzhledem k tomu, že voda z jezera patří mezi nejkyselejší (kolem pH = 5) převládají druhově poměrně chudé acidofilní (tzn. druhy dobře snášející okyselení) vyšší rostliny (Carex rostrata, Juncus bulbosus) a zejména mechy (8 druhů, nejčastěji Sphagnum auriculatum).
Poměrně hojně se zde vyskytují různé druhy bezobratlých - znakoplavky, larvy vážek, střechatek, chrostíků aj. V roce 1835 byla přirozená hráz jezera zvýšena o 1 m v souvislosti s plavbou dříví, kdy se také vybudoval plavební kanál mezi Starým a Roklanským jezerem. V roce 1961 byla ale hráz opět snížena.

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví