ŠumavaInfo.cz

Orchideje

Běloprstka bělavá (Pseudorchis albida) - patří mezi nejvzácnější české orchideje. Početnější populace jsou pouze na Šumavě, ale i to v počtu několika jedinců. Foto: Radek David, 21.6.2015 - NP Šumava.
Kruštík bahenní (Epipactis palustris) - patří mezi nejméně početného zástupce rodu kruštíků. V rámci ČR se vyskytuje na několika málo, převážně jihočeských a pošumavských, lokalitách. Foto: Radek David, 5.7.2015 - Klatovsko.
Prstnatec májový rašelinný (Dactylorhiza majalis, subsp. turfosa Prochazka) - objeven a popsán teprve v 80. letech 20. století šumavským botanikem Františkem Procházkou. Vyskytuje se asi pouze na třech lokalitách na světě, a to na Šumavě. V minulosti výskyt i v Krušných horách nebyl několik posledních let již doložen. Foto: Radek David, 2.7.2016 - NP Šumava.
Vstavač bledý (Orchis pallens) - častější výskyt na Moravě. V Čechách roste pouze na jediné lokalitě u Strakonic. Naše nejčasněji vykvétající orchidej. Foto: Radek David, 23.4.2016 - Strakonicko.

Zpět na přehled

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví