ŠumavaInfo.cz

Velké Javorské jezero

nadmořská výška: 934 m
plocha jezera: 7,7 ha
objem vody: 0,45 mil. m3
max. hloubka: 16 m
plocha povodí: 258 ha


Pod hladinou má toto jezero dvě nádržky - západní s maximální hloubkou 9 m a východní s maximální hloubkou 15 m. Navýšením hráze kvůli plavbě dřeva vznikl na západním konci jezera 1 ha velký plovoucí poloostrov z rašeliniště, které se vyvíjelo pod jezerní stěnou. 20-30 cm vyčnívající poloostrov má tloušťku od 1,5 do 3 m a je porostlý typickou rašeliništní vegetací s nápadnými rostlinami jako rosnatka, kyhanka, klikva aj. Z ostatních rostlinných druhů se rozšiřují acidofilní druhy jako jsou rašeliníky (Sphagnum sp.) nebo sítiny (Juncus sp.). Stulík (Nuphar lutea) pouze přežívá nepříznivé podmínky způsobené okyselením. Acidifikace zde byla způsobena stejně tak jako v blízkém Malém Javorském jezeře, dlouhým obdobím průmyslu zpracovávajícího sirnaté rudy a později dálkovými přenosy.Ještě v roce 1949 žil v jezeře velký jezerní pstruh, ale již v roce 1952 se žádný další výskyt ryb nepotvrdil. Dnes se tu najdou pouze bezobratlí, jejichž larvy jsou ke kyselému prostředí tolerantní (chrostíci, vodní ploštice, jepice aj.)

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví