ŠumavaInfo.cz

Významné kulturní nemovité památky Šumavy a Pošumaví


Seznam kulturních památek vychází z evidence nemovitých kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Do této evidence se dostane každý přes webovou stránku Národního památkového ústavu www.npu.cz v sekci „Informační zdroje“.

Seznam kulturních památek je velice obsáhlý. Není v našich silách, ani naším cílem, všechny vyjmenovávat a o všech informovat. Vybíráme pro vás jen ty nejdůležitější a z hlediska potřeb našich stránek ty nejvýznamnější. I tak jich bude dost. Budeme se tradičně pohybovat v okresech Klatovy, Prachatice a Český Krumlov. Některá větší města Šumavy a Pošumaví mají svůj samostatný přehled, který vám také nabídneme. Z důvodu větší přehlednosti si kulturní památky rozdělíme, pro přehled církevních památek jsme vyčlenili samostatnou sekci.
Památky vyznačené zeleným podtrženým písmem mají svoji samostatnou stránku, na kterou se dostanete kliknutím na tento název.


Církevní kulturní památky Šumavy a Pošumaví...

 

Co je kulturní památka

Kulturní památkou vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky podle zákona ČNR o památkové péči č. 20/1987 Sb., nemovitou nebo movitou věc, popřípadě soubor věcí, který

  • je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projev tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro její hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, nebo
  • má přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Za kulturní se považují i ty, které byly vyhlášeny podle dřívějších zákonů. Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany. Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní památkový ústav.

 

Přehled národních kulturních památek na území Šumavy a Pošumaví:


Národní kulturní památky na Šumavě a v Pošumaví

 

K plošné ochraně kulturního dědictví slouží

 

  • městská památková rezervace (na území Šumavy a Pošumaví jsou to města: Český Krumlov a Prachatice)
  • nadnárodní forma ochrany UNESCO (na území Šumavy a Pošumaví: biosférická rezervace Šumava a historické centrum Český Krumlov)

Každá kulturní památka v České republice by měla být označena cedulkou se státním znakem a nápisem: „Kulturní památka“.

 

Přehled kulturních památek na území Šumavy a Pošumaví


Seznam kulturních památek je velice obsáhlý. Jeho kompletní znění naleznete na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz. Pro potřeby naší sekce vybíráme všechny nejdůležitější, seznam postupně doplňujeme. Přehledy jsou zpracovávány abecedně podle míst (měst, obcí, katastrů), kde se objekty nachází. Kulturní památky církevního (sakrálního) charakteru, jsou uvedeny v samostatné sekci (viz. odkaz výše).

  • Kulturní památky D až G
  • Kulturní památky H až J
  • Kulturní památky K až M
  • Kulturní památky N až P
  • Kulturní památky R(Ř) až T
  • Kulturní památky U až Z(Ž)

 

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

23. 10. Teodor

Zítra: Nina


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví